Verksamheten

Värderingar
Jag som dagbarnvårdare kommer vara en förebild genom att vara nyfiken, positiv och behandla alla lika. Jag kommer att verka för att barnen ska respektera varandra genom att lära dem att lyssna på de andra barnen, dela med sig, låta alla komma till tals och lära dem att alla är olika individer. Verksamheten ska bedrivas jämnställt genom att låta flickor och pojkar delta i samma lekar och leka med samma leksaker. Barnens behov ska styra verksamheten genom att lyssna på barnens önskemål och ideer. Olika aktiviteter ska finnas för olika åldrar. Utvärdering kommer ske genom utvecklingssamtal med föräldrarna, detta kan ske när jag ser ett behov eller när föräldrar önskar så. Verksamheten kommer dokumeteras med utgångspunkt från läroplanen och genom bilder och anteckningar som bland annat läggs upp på facebook löpande (se mer info nedan).

Lokal och lekmöjligheter
Jag bor i ett radhus i två plan med mina 4 barn. Ca 60 m2 per plan där verksamheten bedrivs i entre planet. I radhusområdet finns många roliga lekplatser.

Läroplan
Verksamhetens följer läroplan för förskolan och riktlinjer för familjedaghem.

En vanlig dag
Lämning sker normalt runt 8:00. Barn som lämnas tidigt erbjuds frukost.
Klockan 8:15 går vi normalt till lekis och lämnar de barn som tillbringar förmiddagarna där. Lekis öppnar 9:00 (läs mer om Lekis under rubriken nedan).
Efter 9:00 börjar dagens utflykter eller aktiviteter. Vi har normalt fruktstund denna tid också.
Hämtning vid Lekis klockan 12:00. Sedan äts lunch antingen i huset eller medtagen lunch då vi inte är i huset.
De små barnen (normalt upp till 3 år) sover 13:00-14:00.
Vid 15:00 är vi antingen tillbaka i huset för att äta mellanmål och kunna ta emot er föräldrar när ni hämtar era barn eller så äter vi på utflykten och och äter medtagen mat. Ibland kan hämtningen också ske direkt på utflykten. Tex om man är i en park i närheten.
Hämtning sker normalt runt 16:00.
Alla tider är ungefärliga och anpassas efter alla familjers behov (jag är skyldig att erbjuda omsorg 06:30-18:30, vid behov).

Lekis
Barn har det år de fyller 4 år möjligheten att gå på lekis. Man börjar då på hösten och kan gå två år till de börjar 6-årsverksamheten i skolan.
De går klockan 9:00 till 12:00. Vi dagmammor lämnar och hämtar normalt på lekis. Lämnar man 9:00 kan man lämna sitt barn i samband med att jag lämnar på lekis.
På lekis får de träffa andra barn i sin ålder och får leka och sjunga. Lekiset drivs av Svenskakyrkan i deras lokaler brevid Hässelby Villastads kyrka. De får då även lära om den kristna religionen och värderingar. De uppträder och sjunger ibland också i samband med gudstjänsten i kyrkan.
Lekis följer skolverkets läroplan. Lekis är kostandsfritt för familjerna och drivs av kommunala medel. Lekis är uppskattat och alla barn från familjedaghemmen deltar normalt. Därför bör man så tidigt som möjligt söka plats om man är intresserad. Säg till mig i så fall så hjälper jag till.

Inskolning
När det gäller inskolning finns olika filosofier. Jag har erfarenhet av 2 veckorsinvänjning och 3 dagarsinvänjning. 2 veckorsinvänjning där man går korta dagar och succesivt ökar till fulllängd. I början är föräldern med hela tiden och sedan går undan längre och längre stunder. 3 dagars metoden går ut på att man som förälder är med hela tiden under tre dagar och går hela dagar. Efter de tre dagarna lämnar man barnet på morgonen och hämtar på eftermiddagen. En lite tuffare metod kan tyckas men den metod som jag förespråkar och även många andra rekommenderar denna. Hur vi lägger upp det är upp till familjen men min rekommendation är 3 dagarsinvänjning. Som förälder gäller det att vara rak och tydlig mot barnet och inte visa tvekan.

När era barn är sjuka
En fördel med familjedaghem är ju de små barngrupperna med endast ett fåtal familjer inblandade. Dessutom är jag nogrann med barnens handhygien och försöker tex lära de större barnen att nysa i armvecket. Men givetvis kommer sjukdommar ändå att cirkulera. Och som förälder kan man ju hjälpa till genom att försöka inte lämna sina barn när de bär på smitta. Har de feber är man givetvis hemma. Rekommendationen är sedan att man stannar hemma minst 1 dygn efter att febern gått över. När man varit magsjuk så ska man vara hemma minst 48 timmar efter sista kräkning. Är jag magsjuk eller någon i min familj stänger daghemmet och ingen vikarie erbjuds då smittorisken är så stor.
Hjälps vi alla åt kommer vi kunna ha barn, föräldrar och även mig som dagmamma friska och pigga. Då kommer ni kunna sköta era arbeten ostört och slippa pussla med VAB:ande.

Vikariesystem
Verksamhetens samarbetar med flera andra dagmammmor som fungerar som vikarier för varann. Då verksamheten stängs p.g.a. av ledighet tillämpas vikarie för dagbarnen. När de egna barnen är sjuka kan verksamheten oftast ändå bedrivas då min man samt mor- och farföräldrar kan ta hand om det sjuka barnet. Verksamheten bedrivs då så att smittorisken minimeras genom att helt eller i största möjliga mån vistas utanför det egna hemmet.

Barngruppen
Kommunens regler är max 6 barn per familjedaghem. Barngruppen får max bestå av 2 barn under 2 år och max 3 barn under 3 år. Tillfällig dispans kan ev sökas för fler barn under kortare period.

Kost
Maten lagas förstås i hemmet och av bästa råvaror. Den är varierande och näringsrik. Normalt äter barnen lunch och mellanmål under dagen. Tidigt lämnade barn kan även äta frukost.

Miljö, hälsa och säkerhet
Huset och tappvarmvatten värms av bergvärmeanläggning. Alla soper källsorteras. Inga djur och ingen rökning eller snus förekommer i huset. Huset har jordfelsbrytare som täcker all el i fastigheten, dvs att elektrisiteten bryts om någon rör elektriskt ledande delar i huset. Huset har en pool som normalt inte används i verksamheten, denna är täckt med en säkerhetsduk som är spänd över poolen. Man kan gå på denna utan att fall ner i poolen.

Facebook som löpande informationsväg
För att snabbt och enkelt kunna dela med sig med bilder och text från den dagliga verksamheten finns en facebook grupp man kan vara med i. Då får man således löpande information och följer den dagliga verksamheten. Även dagens lunch presenteras här. Alla familjer och deras släktingar är välkomna att vara med i gruppen. Gruppen är skyddad och kan bara ses av föräldrar och släktingar som accepterats i gruppen. Tänk på att bilderna och informationen kan bli tillgänglig för era vänner när ni "gillar" eller kommenterar något. Facebook har valts för att det är en smidigt, snabbt och enkelt sett att sprida informationen. För att gå med behöver vi den mail adress som ni använt när ni registrerat erat Facebook konto. Vi skickar då en inbjudan till den adressen, men det kommer som en förfrågan på facebook. När ni accepterat denna måste vi sen slutligen acceptera igen.

Semester
Jag kommer givetvis ha semester men tillämpar då vikariesystemet som beskrivits ovan. Då vi sitter i samma båt önskar jag att vi kan planera semester så tidigt som möjligt så det blir så bra som möjligt för alla inblandade. Jag tänker på sommar- och julledighet i första hand. Då jag sammarbetar med andra dagmammor går det mesta ändå att lösa. Men de bästa för barnen är ju ändå att vara med sin ordinarie dagmamma och kompisar.

Försäkring
Alla barn är försäkrade av gruppförsäkring. Denna är framförhandlad av kommunen och gäller under tiden i familjedaghemmet.

Kostnad
Månadskostnaden är samma som kommunalförskola med samma max-taxa regler etc. Se länk till kommunens hemsida för mer info. Där ser ni att det finns heltid och deltidstaxa. Deltid är max 30 timmar per vecka och kan tillämpas för barn upp till Augusti det år barnet fyller 3 år. Från Augusti det år barnet fyller 3 år tillämpas alltid deltidstaxa. Är en förälder föräldraledig får man max ha sitt barn 30 timmar per vecka inom barnomsorg, fördelat på 4-5 dagar. Avgiften blir reducerad för äldre syskon baserat på hur många barn som finns inom omsorg (se länken för mer information). Familjedaghemsavgiften skickas ut i form av en faktura via mail. Avgiften tas ut 12 månader per år under den tid ni har plats hos mig.

Klädrekommendation
Följande kläder för respektive väderlek bör man ha till sina barn:
* Underställ av ull - när det är kallt, höst och vinter.
* Fodrade stövlar - när det är kallt och blött.
* Tumvantar - bättre än fingervantar då dessa tar mycket tid att ta på. Speciellt om barnen tar av dem ofta när man är ute.
* Fodrade galonkläder - när det är kallt och blött.
* Fodrade galonvantar - när det är kallt och blött.
* Kängor som är vattenavvisande (tex Viking) - på vintern.
Tänk på att barnen är ute mycket och de små barnen som inte rör sig lika mycket blir lätt kalla. Blött väder gör saken värre. Vantar och mössa bör man ha extra uppsättning medtagen. Vi är ju ute i omgångar och då är blöta/kalla vantar/mössa inte så trevligt för era barn.
Det är bra att reservkläder med sig i sin ryggsäck om man spiller eller kissar på sig. Alla kläder bör för er egen skull även märkas med barnets namn. Bara efternamn kan vara bra om de kommer ärvas av syskon, beroende på hur vanligt efternamn man har förstås.


Gå till toppen av sidan