Intresse anmälan

Fyll i formuläret nedan. Det är viktigt att fylla i om du är intresserad av plats då det är grunden i verksamhetens kösystem.
Syskon förtur gäller. Det vill säga att syskon till befintliga barn går före kön, men jag rekommenderar ändå att ni anmäler syskon så tidigt som möjligt för att säkra plats.

Barnets namn:     
Barnets person nummer: 
Erat namn:       
Telefon nummer:    
E-mail:        
önskad start datum:  

Vad gäller anmälan?:
 Vill boka besök
 Ställ oss i kö 
 Ställ syskon i kö 

Kommentar: